Ehl-i Beyt Mektebine Göre Usul-u Din

2,00

Kategorie:

Beschreibung

Elinizdeki kitap ilhadî düşüncelerin karanlığında yo-lunu kaybeden insanların hayat yoluna ilâhî ışık yansıta-cak İslâmî inanç temellerini içeren bir eserdir. Özellikle genç nesile hitap eden bu kitap hakkın ve aklın yolunu tanıtacak hakkı batıldan ayırt edecek inanç alanında orta-ya atılan soruları yanıtlayacak ve zihinlerde oluşturulan şüpheleri giderecek zengin bir içeriktedir.
Kendi alanında uzman ve otoriter birçok düşünür ve sosyal bilimcinin zahmetlerinin ürünü olan bu eser günü-müz gençlerine olduğu gibi gelecek nesillerin inanç dün-yasına da ışık tutacaktır inşallah.
Ehlibeyt inancını ve Şia kültürünü aktarmaya azmet-miş olan yayınevimiz bu hedefe hizmet doğrultusunda ilmî fikrî siyasî sosyal ve kültürel… içerikli eserleri ter-cüme ya da telif yoluyla okuyuculara ulaştırmayı insanî ve ilâhî bir vazife addetmektedir.
Bu kitap tevhidî dünya görüşünün temelini oluşturan itikadî konuları içerdiği ve konu itibariyle de öncelikli olduğu için KEVSER YAYINCILIK’ın ilk kitabı olarak seçilmiştir.
Hareket bizden tevfik Allah’tandır.