قدرداني احمدی نژاد از ورزشكاران پارالمپيك

رييس جمهور با قدرداني از عملکرد خوب ورزشکاران پارالمپيک کشورمان اظهار داشت: اين ورزشکاران در رقابتهاي لندن خوش درخشيدند و براي آنان آرزوي موفقيت و سربلندي مي کنيم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت با اشاره به مدالهاي کسب شده و موفقيتهاي ورزشکاران…

قدرداني احمدی نژاد از ورزشكاران پارالمپيك

رييس جمهور با قدرداني از عملکرد خوب ورزشکاران پارالمپيک کشورمان اظهار داشت: اين ورزشکاران در رقابتهاي لندن خوش درخشيدند و براي آنان آرزوي موفقيت و سربلندي مي کنيم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت با اشاره به مدالهاي کسب شده و موفقيتهاي ورزشکاران…

قدرداني احمدی نژاد از ورزشكاران پارالمپيك

رييس جمهور با قدرداني از عملکرد خوب ورزشکاران پارالمپيک کشورمان اظهار داشت: اين ورزشکاران در رقابتهاي لندن خوش درخشيدند و براي آنان آرزوي موفقيت و سربلندي مي کنيم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت با اشاره به مدالهاي کسب شده و موفقيتهاي ورزشکاران…

قدرداني احمدی نژاد از ورزشكاران پارالمپيك

رييس جمهور با قدرداني از عملکرد خوب ورزشکاران پارالمپيک کشورمان اظهار داشت: اين ورزشکاران در رقابتهاي لندن خوش درخشيدند و براي آنان آرزوي موفقيت و سربلندي مي کنيم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيأت دولت با اشاره به مدالهاي کسب شده و موفقيتهاي ورزشکاران…